GORELogo80h

Normálie pro
strojírenský průmysl

Jsme vám k dispozici pondělí - pátek 07:00 - 15:30 -- obchod [zavináč] gore.cz
  601528741 -- 602566100 -- 602566110

Plynové pružiny: pokyny k používání

Všeobecný návod pro používání plynových pružin firmy FIBRO GmbH


Pro zajištění co možná nejdelší životnosti a bezpečnosti plynových pružin, musí být dodrženy pokyny uvené v návodu k obsluze.

Plynové pružiny mohou být použity v nástrojích, strojích a přípravcích.


Pokyny pro montáž

Pokud je to možné, zajistěte plynové pružiny v nástroji / stroji prostřednictvím otvorů pro šrouby nebo zajišťovacích elementů ve spodní části pružiny.

Otvor se závitem v pístu nesmí být použit k upevnění pružiny. Slouží výhradně k údržbě.

Plynové pružiny musí být ustaveny tak, aby se stlačený píst nemohl náhle uvolnit - hrozí vnitřní poškození plynové pružiny.

Plynové pružiny montujte vždy paralelně se směrem přiváděné síly.

Styčná plocha s pístem musí být v pravém úhlu ke zdvihu plynové pružiny a měla by mít odpovídající tvrdost.

Píst musí dosedat celou plochou na styčnou plochu v nástroji.

Na plynovou pružinu nesmí působit žádné boční síly. (vyjímka je u typů 2479.030./031.032./034.)

Píst chraňte před mechanickým poškozením a kontaktem s tekutinami.

Doporučujeme dodržet rezervu zdvihu 10% z nominální délky zdvihu nebo min. 5 mm.

Maximální tlak pružiny ( při 20°C) nesmí být překročen, jinak by nemohla být zajištěna bezpečnost systému.

Překročení maximální přípustné teploty podstatně omezuje životnost pružiny.


Příklady montáže

Uvádíme možnosti montáže plynových pružin (viz níže). Další informace o montáži a použití se můžete dozvědět

v katalogu firmy FIBRO.


Informace o údržbě

Maximální počet zdvihů je dán typem pružiny.

Při správné montáži a používání byl měly být dodrženy následující minimální intervaly údržby:

- zdvih do 50 mm včetně – 1 milion zdvihů

- zdvih přes 50 mm – 100 000 metrů zdvihu

Výměnu plynových pružin doporučujeme po dvou milionech zdvihů.

Plynové pružiny jsou kompletně opravitelné*.

K opravě plynových pružin lze zakoupit odpovídající sadu náhradních dílů a nářadí.

Návod k opravě je přiložen ke každé sadě náhradních dílů.

Plynové pružiny musí být při opravách a údržbě vyjmuty z nástroje.


Upozornění!

Opravy a údržba plynových pružin vyžadují zvláštní znalosti a měly by být prováděny pouze kvalifikovaným a proškoleným personálem.

Chyby při opravách, montáži a plnění mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, dále pak funkci a životnost plynových pružin.

Plynové pružiny patří do kategorie tlakových nádob, maximální plnící tlak je 150 až 180 barů dle typu pružiny.

Mechanické zásahy do plynových pružin nejsou dovoleny!!

Jakékoli mechanické poškození plynové pružiny konzultujte s dodavatelem!!


*Plynové pružiny, které nelze opravit jsou vyznačeny v katalogu firmy Fibro GmbH.


Další informace je možné si kdykoliv vyžádat.

Příklady použití

 

Použití plyn. pružin, př. 1
 Použití plyn. pružin, př. 2