GORELogo80h

Normálie pro
strojírenský průmysl

Jsme vám k dispozici pondělí - pátek 07:00 - 15:30 -- obchod [zavináč] gore.cz
  601528741 -- 602566100 -- 602566110

Řiditelné a tlumené plynové pružiny

Řiditelný NGS

Jedná se o hydraulický systém, který je možno v libovolné pozici zablokovat. Bližší údaje a prospekty na vyžádání.

Plynové pružiny řiditelné

U tohoto typu plynové pružiny je možnost píst pružiny v její dolní úvrati "zablokovat". Teprve po zvolené a uživatelem stanovené prodlevě se píst pružiny uvolní a vrací se do horní úvratě. Pružiny pracují v silách 15, 30 50 75kN. Protože zdvih pružiny musí být plně využit, je nutné tento zdvih uživatelem definovat v rozmezí 10 mm. až 160 mm. v krocích po1 mm. Uvolnění zpětného zdvihu se provádí elektricky nebo pneumaticky.

Princip

Řiditelné plynové pružinyPlynová pružiny má dvě komory - horní(1) a dolní(2), které jsou odděleny pístem pružiny, obr.A. Při stlačení pístu proudí plyn přes řiditelný ventil (4) a jednocestné ventily (3) do horní komory. Jakmile je dosaženo dolní úvrati jednocestné ventily se uzavřou a píst pružiny zůstává "zablokován" v dolní poloze, obr. B. Po otevření ventilu (4) prouní plyn přes píst(5) zpět do dolní části válce obr.C. Rychlost zdvihu do horní úvratě je ca. 0,15 - 0.2 m/s.

Praktické příklady použití a funkce jsou uvedeny na konci kapitoly.
Fibro nabízí dva typy
KF - při kterém dochází k malému zpětnému zdvihu(1 mm.)v dolní úvrati.
KF + KP - složitější kombinace - nedochází k žádnému zpětnámu zdvihu.

Pružiny se dodávají na poptávku.

Plynové pružiny tlumené - LCF

Klasické plynové pružiny při svém zdvihu v horní úvrati vykazují větší hlučnost. LCF - pružiny mají zabudován ve válci pružiny tlumící element. Hlučnost se tímto opatřením částečně snižuje.

Plynové pružiny řiditelné - náhled funkčnosti
praktický příklad 1 - praktický příklad 2