Nečisté obchodní praktiky

Firma GORE si dovoluje upozornit odběratele normálií na skutečnost porušování obchodní etiky konkurenční firmou, která na svých internetových stránkách bez ostychu nabízí normované díly s uvedením následujících slovních obratů:

- "dodavatel vodících prvků dle standardu FIBRO a Steinel"

- "... toto zboží dodáváme, ale nemáme vlastní kategorii" (zjevně myšleno - mimo jiné - i objednací č. firmy FIBRO)

Jedná se o informace zkreslené a zavádějící, neodpovídající skutečnostem.

Z pozice firmy GORE, exkluzivně zastupující firmu FIBRO v České republice je ovšem daleko závažnější zjištění, že dotyčná firma těmito obchodními praktiky nerespektuje Obchodní zákoník, díl II., zejména pak odstavce §44, §45, §46 a §50a.

Vycházíme z toho, že žádná obchodní společnost nemá zájem na tom, svou obchodní praxí jakkoliv narušovat dobrý obchodní klimat mezi nabízejícími firmami a odběrateli na domácím trhu.
Vyzíváme proto zodpovědného zástupce firmy, která těchto formulací používá, aby sjednala vhodnou nápravu v rámci konformity s Obchodním zákoníkem.

Produkty firmy FIBRO nelze vždy ekvivalentně a už vůbec ne samosebou nahradit za jakýkoliv podobný produkt jiného dodavatele. V důsledku mimořádných technologických procesů nabízí firma Fibro své produkty mimořádně vysoké kvality, určené pro užití v nejnáročnějších situacích. Z toho důvodu je použití formulace "dle standardu Fibro" u produktů jiných výrobních firem podobného charakteru naprosto mylná a zavádějící. Je proto evidentní skutečností, že v kvalitě výrobků firmy FIBRO a jiných "napodobitelů" existují mnohdá značné kvalitativní rozdíly, o kterých by odběratel měl vždy mít naprosto jasno.

Odkaz: Obchodní zákoník, výňatek.