Katalogy na rok 2019 aktualizovány

Repair


Počátkem roku došlo po podstatných úpravách a změnách weových stránek mateřské spoleřnosti FIBRO ke krátké nedostupnosti katalogů.
Tyto byly ostraněny a tak jsou aktualizované katalogy na rok 2019 opět dostupné.