Vrácení objednaného zboží

Firma FIBRO zpřísnila podmínky pro vrácení zboží. Chybně objednané zboží lze vrátit pouze za následujících podmínek:

  • zboží nesmí být jakkoliv použito a nesmí nést jakékoliv známky sebemenšího užití či dokonce poškození (např. zkouškami, skladováním a pod.)
  • zboží musí být vráceno v originálním stavu a balení a nesmí být opatřeno jakýmikoliv interními čísly či informacemi
  • účtujeme 30 % nákladů, stanovených z ceny fakturovaného zboží
  • zboží nesmí být staršího data více než 6 měsíců od dodávky firmou GORE
  • normálie nestandardních dílů nelze vracet!!
  • je nutné udat číslo naší faktury nebo dodacího listu
  • vrácení zboží je vždy nutné předem dohodnout s firmou GORE