katalog.fibro.cz -- katalog.gore.cz

Uživatelé, kteří často využívají online verzi českého katalogu Fibro, mají nyní  přístup ke katalogu prostřednictvím ...
Tyto subdomény si lze snadno zapamatovat. Navíc lze získat přímý vstup do katalogu například vhodným zaškrtnutím v prohlížeči  (nastavením "bookmark").